Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
You are here: Aktualności 2013 Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie optymalizacji technologii produkcji

Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie optymalizacji technologii produkcji

Oferta Instytutu Gospodarki oraz Katedry Inżynierii Procesowej
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Szanowni Państwo,

W ramach pilotażowego programu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zwanego „Dużym Bonem”, chcemy przedstawić Państwu ofertę, która skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Wsparcie w ramach Dużego Bonu polega na wykonaniu usługi analityczno-optymalizacyjnej.  Podstawą jej realizacji jest potrzeba rozwiązania problemu optymalizacyjnego w procesie produkcyjno-logistycznym Państwa przedsiębiorstwa.

Potrzeba taka pojawia się w sytuacji wzrastającej konkurencyjności, konieczności podnoszenia wskaźników produktywności i procesowych standardów jakości, ograniczenia czasu, wiedzy i narzędzi analitycznych oraz wysokich kosztów eksperymentowania na dotychczasowym modelu prowadzenia działalności produkcyjnej.

Istotą wsparcia jest zmiana (optymalizacja) procesowej technologii wytwarzania poprzez:

 • wyeliminowanie zbędnego marnotrawstwa
 • zastosowanie nowych układów i przepływów linii produkcyjnych
 • modyfikację wybranych parametrów procesowych (maszynowych, pracy ludzkiej, sterowania przepływem)

Do optymalizacji technologii produkcji wykorzystywane będą nowoczesne narzędzia do symulacji komputerowej przebiegu analizowanego procesu.

Optymalizacji technologii produkcji - symulacje komputerowe

Usługa realizowana będzie przez pracowników naukowych, a zarazem praktyków w zakresie projektowania oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.

Główną korzyścią uzyskiwaną przez przedsiębiorstwo jest:

 • otrzymanie nowego, udoskonalonego gotowego rozwiązania układu przestrzenno-przepływowego w postaci modelu symulacyjnego systemu technologii produkcji
 • oszczędność kosztów uzyskana dzięki ulepszeniu technologii produkcji
 • wsparcie decyzyjne dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwem
 • nie wyłączanie z bieżącej działalności zasobów firmy

Przedstawiona oferta może mieć różnorodne zastosowanie praktyczne. Proponowane prace analityczno-eksperymentalne mogą być wykorzystywane do rozwiązania następującego zakresu problemów logistyczno-produkcyjnych prowadząc do podwyższenia standardu technologii procesu produkcji:

 • do analizowania i weryfikacji efektów udoskonaleń kaizen-lean,
 • do poprawy wykorzystania posiadanego sprzętu i maszyn,
 • do zmniejszenia czasu oczekiwania i rozmiarów kolejek,
 • do skutecznej alokacji zasobów,
 • do wyeliminowania problemów z wyjściem (towarów z magazynu),
 • do zminimalizowania negatywnych efektów awarii,
 • do określenia czasów przepustowości,
 • do analizy planów redukcji kosztów,
 • do ustalenia optymalnej wielkości partii i sekwencjonowania części,
 • do rozwiązywania problemów transportu materiałów,
 • do analizy skutków ustawień czasowych oraz wymiany narzędzi,
 • do zarządzania decyzjami operacyjnymi o charakterze produkcyjno-logistycznym.

Realizacja usługi w ramach Dużego Bonu może zostać dofinansowywana przez PARP w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 50 000 zł.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać poprzez kontakt telefoniczny: +48 17 8661435 lub kontakt mailowy: instytut@wsiz.rzeszow.pl

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
You are here: Aktualności 2013 Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie optymalizacji technologii produkcji