Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
You are here: Aktualności 2013 XIII seminarium z cyklu „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych” w ramach projektu „Decydujemy razem”

XIII seminarium z cyklu „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych” w ramach projektu „Decydujemy razem”

W dniach 7-8 listopada 2013R. w Centrum Turystyki i Rekreacji Kielnarowa odbyło się XIII seminarium z cyklu „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych” w ramach projektu „Decydujemy razem” pt.” W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości? Polityka publiczna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”. Współorganizatorem seminarium byli: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych CAL oraz Collegium Civitas.

„Decydujmy razem” to projekt pilotażowy-propozycja wspólna dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem animacji społecznej, opracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji, stworzenie mechanizmu jej oceny i monitoringu oraz upowszechnianie i promocja modeli partycypacji publicznej w środowiskach lokalnych. „Decydujmy razem” to projekt realizowany od 2010 roku w 108 gminach i powiatach z terenu całej Polski. Zakończenie projektu nastapi w 2014 roku. Z woj. Podkarpackiego w udziale biorą tylko 3 instytucje:

 • Urząd miasta i Gminy Nowa Dęba
 • Urząd Gminy Przemyśl
 • Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele m.in.:

 • Gminy Nowa Dęba
 • UNIVERSALIV Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Promocji Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne
 • Fundacja Fundusz Współpracy
 • Urząd Miejski w Tyczynie
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
 • Urząd Miasta w Dzierżoniowie
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Fundacja Przyszłość i Praca
 • Gmina Rymanów
 • Starostwo Powiatowe w Kielcach
 • Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacje Społeczeństwo Rzeszów
 • SamoStudio
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Mleczki
 • Fundacja Przekarpacie
 • Instytut Zagospodarowania Przestrzennego i Technologii Ekologicznej
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Krynickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne MODERATOR

 

Więcej informacji na stronie projektu "Decydujmy razem" : http://www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/obywatelska_przedsiebiorczosc.html

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
You are here: Aktualności 2013 XIII seminarium z cyklu „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych” w ramach projektu „Decydujemy razem”