Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
You are here: Portfolio Projects In progress

Projects in progress

Serious Play Learning for SMEs (LEGO)

Serious Play Learning for SMEs (S-Play) – (od stycznia 2013 do grudnia 2014) s-play logo

Projekt S-PLAY adaptuje innowacyjne procesy szkolenia do potrzeb MŚP. LEGO® SERIOUS PLAY® sprawia, że uczenie się w miejscu pracy jest wciągającym i kreatywnym ćwiczeniem, które wzmacnia więzi w grupie oraz jej wewnętrzną komunikację. Konsultanci zarządzania używać będą S-PLAY do edukacji MŚP i trenerów VET. Adresować będziemy praktyków, trenerów, organizacje wpierania biznesu, oraz MŚP dostosowując szkolenie do ich konkretnych potrzeb. W oparciu o prowadzone badania, konstruujemy warsztaty i instrukcje dla MŚP dzieląc je na poszczególne moduły Serious Play. Następnie skupiać będziemy się na testowaniu tych modułów w fazie pilotażowej wśród partnerów w pięciu krajach. Ostateczna faza polegać będzie na digitalizacji warsztatów na potrzeby VET, tak by korzystać z nich mogli partnerzy z całej Europy. Projekt zakończy się konferencją demonstrującą rezultaty.

EMPIRIC

Empiric

EMPIRIC – Enhancing Multimodal Platforms, Inland waterways and Railways services Integration in Central Europe

The EMPIRIC project has begun with the goal of supporting the process of the creation and enhancement of multimodal transport links to and from ports in the North Adriatic with Central Europe.

It is an integrative initiative capitalizing on the results of previous international projects and local initiatives serving to promote multimodal transport links and increased connections between modes of transport

The project is part of the 2. Priority of the CENTRAL EUROPE Program – ‘Enhanced access for Central Europe,’ and is co-financed by the European Fund for Regional Growth.

Przetarg w ramach projektu EMPIRIC

Empiric

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Analiza oddziaływania nowych serwisów multimodalnych w korytarzu transportowym „Bałtyk-Adriatyk” na transnarodowy obszar Polski, Czech i Słowenii w ramach międzynarodowego projektu EMPIRIC.

Monitoring and evaluation system for the implementation of the Regional Strategy for Innovation for the Podkarpackie Province

Monitoring and evaluation system for the implementation of the Regional Strategy for Innovation for the Podkarpackie Province (August 2009 – December 2013)

The Institute of Economics is responsible for task 4 ‘Creation and expansion of a monitoring and evaluation system for the Regional Strategy for Innovation’ within the framework of the project ‘Strengthening the institutional system for implementation of the Regional Strategy for Innovation for the years 2005-2013 in the Podkarpackie Province,’ which is lead by the Marshall’s Office of the Podkarpackie Province. The aim of Task 4 is the definition and implementation of the monitoring and evaluation system for the Regional Strategy for Innovation of the Podkparckie Province based on Polish and EU good practices.

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
You are here: Portfolio Projects In progress