Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
You are here: Portfolio References

References

Confirmation of the high quality of studies and analysis as well as the competencies of the experts at the IE are the following references from both public administrative insitutions as well as businesses:

Politechnika Rzeszowska

„Badanie zapotrzebowania podmiotów branży lotniczej na rzecz Politechniki Rzeszowskiej”

Wyświetl

Miasto Rzeszów

„Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku”

Wyświetl

Miasto Krosno

„Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

Wyświetl

Powiat Przeworski

„Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia"

Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

„Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia"

Wyświetl

Gmina Krasnobród

„Opracowanie strategii w zakresie kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych regionów Polski Wschodniej i mapy drogowej rozwoju turystyki w gminach, dla trzech gmin Polski Wschodniej”

Wyświetl

Gmina Kolbuszowa

„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2014-2020"

Wyświetl

Wektor Consulting s.c.

Doradztwo w zakresie opracowania/aktualizacji strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego Gminy Dzikowiec na lata 2014-2020 oraz Gminy Kamień na lata 2014-2020

Wyświetl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

„Opracowanie założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”

Wyświetl

Gmina Solec Zdrój

„Strategia Rozwoju Gminy Solec Zdrój na lata 2012-2020”

Wyświetl

Gmina Rymanów

„Strategia Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2012-2020”

Wyświetl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem

„Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”

Wyświetl

Stowarzyszenie Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska Perły Wschodniej"

„Strategia kompleksowa rozwoju Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka”

Wyświetl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Zadanie nr 4 "Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji"

Zadanie nr 7 Poddziałanie "Integracja systemu informacji i komunikacji oraz monitoringu i ewaluacji RSI Województwa Podkarpackiego"

Zadanie nr 9 "Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim"

Wyświetl

Gmina Iwonicz Zdrój

„Analiza diagnostyczna uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej, w szczególności ich potencjału produktowego i systemu komunikacji rynkowej oraz poziomu innowacyjności”

Wyświetl

Gmina Rymanów

„Analiza diagnostyczna uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej, w szczególności ich potencjału produktowego i systemu komunikacji rynkowej oraz poziomu innowacyjności”

Wyświetl

Podkarpackie Province Marshall’s Office

„A study of the effect of structural funds used by small and mid-size businesses on regional development in the Podkarpackie, Lubelskie and Podlaskie Provinces”

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

„Podkarpacki monitoring rynku pracy i edukacji”

Wyświetl

Ministry of the Economy

„Zoning and regional differentiation of center of growth. Polarization and balanced opportuinities for development. Suggestions for shaping regional government policy"

Podlaskie Province Marshall’s Office

„A study of the effect of structural funds used by small and mid-size businesses on regional development in the Podkarpackie, Lubelskie and Podlaskie Provinces”

Krosno District Office of Employment

„A study of businesses opened by unemployed workers supported by means of the Labor Fund”

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
You are here: Portfolio References