Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Electronic publications - 2003

Analysis, opinion and Reports from studies

Analizy, opinie i raporty z badań 2003

Index of economic sentiment in the Podlaskie Province

Barometr Nastrojów Gospodarczych w woj. podlaskim 2003

Polish-Ukranian Economic Growth Studies

Stan i Perspektywy Gospodarcze w Regionach Przygranicznych Ukrainy i Polski 2003

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22