Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
You are here: About Us Współpracownicy IG

Współpracownicy IG

.dr Elżbieta Inglot-Brzęk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tytuł pracy: "Powstawanie klasy średniej. Studium "białych kołnierzyków" Rzeszowa". Promotorem pracy był prof. dr hab. Daniel Markowski. Absolwentka kierunków historia i socjologia UR.

Read more...

.dr Mateusz Stopa

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Marka S. Szczepańskiego pt. "Regionalizm a integracja społeczna. Studium tożsamości regionalnej mieszkańców województwa podkarpackiego", obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego).

Read more...

.dr Grzegorz Wróbel

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracownik Politechniki Opolskiej w latach 1999 – 2003. Doktor Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.Praktyk KAIZEN – Instytutu KAIZEN. Audytor Wewnętrzny ISO 9001 (CASE Doradcy Sp. z o.o.).

Read more...

.dr inż. Krzysztof Feret

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw oraz transportu drogowego i lotniczego. Na co dzień pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Read more...

dr Robert PaterRobert Pater PhD

Ph.D. in Economics, achieved in The Collegium of Economic Analysis at Warsaw School of Economics. M.S. graduate in the faculties of economics at the Technical University in Rzeszow and the University of Information Technology and Management in Rzeszow. Currently employed in the Institute of Economics at UITM. Conducts research on the fields of business cycle and labour market.

Read more...

mgr Łukasz CywińskiŁukasz Cywiński

Graduate of UITM – specialization in multicultural management. Graduate of the University of Central Lancashire in Preston where he received a Bachelor of Arts (Hons) from the Global Business Management faculty.

Read more...

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
You are here: About Us Współpracownicy IG