Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Aktualności 2013

Aktualności - 2013

XIII seminarium z cyklu „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych” w ramach projektu „Decydujemy razem”

W dniach 7-8 listopada 2013R. w Centrum Turystyki i Rekreacji Kielnarowa odbyło się XIII seminarium z cyklu „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych” w ramach projektu „Decydujemy razem” pt.” W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości? Polityka publiczna na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”. Współorganizatorem seminarium byli: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych CAL oraz Collegium Civitas.

„Decydujmy razem” to projekt pilotażowy-propozycja wspólna dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej z wykorzystaniem animacji społecznej, opracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji, stworzenie mechanizmu jej oceny i monitoringu oraz upowszechnianie i promocja modeli partycypacji publicznej w środowiskach lokalnych. „Decydujmy razem” to projekt realizowany od 2010 roku w 108 gminach i powiatach z terenu całej Polski. Zakończenie projektu nastapi w 2014 roku. Z woj. Podkarpackiego w udziale biorą tylko 3 instytucje:

 • Urząd miasta i Gminy Nowa Dęba
 • Urząd Gminy Przemyśl
 • Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele m.in.:

 • Gminy Nowa Dęba
 • UNIVERSALIV Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Promocji Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne
 • Fundacja Fundusz Współpracy
 • Urząd Miejski w Tyczynie
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”
 • Urząd Miasta w Dzierżoniowie
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Fundacja Przyszłość i Praca
 • Gmina Rymanów
 • Starostwo Powiatowe w Kielcach
 • Stowarzyszenie KRIS Kreatywność, Rozwój, Innowacje Społeczeństwo Rzeszów
 • SamoStudio
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Mleczki
 • Fundacja Przekarpacie
 • Instytut Zagospodarowania Przestrzennego i Technologii Ekologicznej
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Krynickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne MODERATOR

 

Więcej informacji na stronie projektu "Decydujmy razem" : http://www.decydujmyrazem.pl/o_projekcie/wiadomosci/obywatelska_przedsiebiorczosc.html

Projekt szkoleniowy "Zarządzanie Optymalizacją Procesów Produkcyjnych"

Szanowni Państwo.

Z wielką przyjemnością informujemy, że na podstawie konkursu 34/POKL/8.1.1/2012 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa uruchamia projekt pod tytułem: „Zarządzanie Optymalizacją Procesów Produkcyjnych”

Projekt jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem projektu podniesienie kwalifikacji pracowników podkarpackich firm z zakresu Zarządzania Optymalizacją Procesów Produkcyjnych. W projekcie weźmie udział 160 uczestników z 60 firm, które zgłoszą i wydelegują swoich pracowników.

Uczestnik, który pozytywnie zaliczy egzamin FLEXSIM USA zdobędzie międzynarodowy certyfikat FLEXSIM. W Polsce taki certyfikat posiada jedynie kilkanaście osób.

Szkolenia realizowane będzie przez wyspecjalizowanych trenerów, którzy posiadają niezbędną wiedzę i bogate doświadczenie.

Ze szkolenia mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę z pracodawcą.

Więcej informacji na www.zopp.pl


Realizacja Działania PO IG 6.1 Paszport do eksportu

W lipcu 2013r. Instytut Gospodarki podjął się realizacji Działania 6.1 Paszport do eksportu. To program ogłaszany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem tego działania jest wsparcie firm, które chcą zwiększyć sprzedaż poprzez promocję oferowanych produktów bądź usług na dowolnie wybranych rynkach zagranicznych. Każde przedsiębiorstwo wchodząc na nowy rynek zbytu napotyka nowe wyzwania i stawia sobie nowe cele. Aby zostały one prawidłowo zrealizowane - bardzo istotna jest poprawnie opracowana, a następnie zrealizowana strategia eksportowa.

Zespół Instytutu Gospodarki przygotował w ramach tego programu Wnioski o dofinansowanie wdrożenia strategii oraz Plany Rozwoju Eksportu m.in. dla firm: Dobry Stolarz Gąska Sp. Jawna, Centurion –R Sp. z o.o., ROS-SWEET Sp. z o.o..

Realizacja Działania 6.1. Paszport do eksportu pozwoli przedsiębiorstwom na dofinansowanie:

 • udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, które zwiększą rozpoznawalność marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych,
 • spotkań z potencjalnymi zagranicznymi partnerami, dzięki którym będzie możliwość nawiązania współpracy i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • organizacji i udziału w misjach gospodarczych,
 • usług doradztwa w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 • usług doradztwa w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

Program Bon na innowacje

Bon na innowacje to program prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje, stanowiące pomoc de minimis, przeznaczone było na zakup usługi badawczej dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii realizowanej przez wykonawcę usługi, mającej na celu opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących usług przedsiębiorstwa, świadczonej przez jednostkę naukową.

Celem programu było również zainicjowanie kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

Zespół Instytutu Gospodarki w ramach VI edycji Programu Bon na innowacje zrealizował projekty mające na celu wdrożenie platform handlu elektronicznego przedsiębiorstwom z województwa podkarpackiego.

Wdrożenie platform zostało poprzedzone badaniami i analizą konkurencji wykorzystujących platformy i jednocześnie reprezentujące te same branże zlokalizowane w minimum trzech województwach oraz analizą umożliwiająca zdefiniowanie profilu klienta. Rezultatem tego działania było stworzenie raportów z analizy branżowych stron internetowych oraz platform e-handlu na zlecenie powyższych firm.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22