Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Aktualności 2015 „Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025”

„Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025”

Zespół Instytutu Gospodarki WSIiZ w konsorcjum ze Stowarzyszaniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna realizuje na zlecenie Gminy Miejskiej Mielec „Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025”.

Do tej pory odbyły się 3 spotkania warsztatowe w celu określenia misji, wizji, obszarów i celów strategicznych oraz kierunków działań.  Zostały również przeprowadzone badania ankietowe z zakresu oceny stanu miasta Mielca i analizy potrzeb jego mieszkańców.  Strategia zawierać będzie również odniesienie do dokumentów strategicznych i programowych wyższego rzędu.

Zostały przeprowadzone konsultacje społeczne diagnozy strategicznej dokumentu. W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone jeszcze konsultacje społeczne całego projektu Strategii oraz przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Finalizacja prac nad Strategią planowana jest na listopad 2015r.

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Aktualności 2015 „Opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025”