Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Aktualności 2015 „Program Rozwoju Powiatu Łańcuckiego do 2020 r.” oraz „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020”

„Program Rozwoju Powiatu Łańcuckiego do 2020 r.” oraz „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020”

Na zlecenie Samorządu Powiatu Łańcuckiego zespół Instytutu Gospodarki WSIiZ jest w trakcie opracowania dwóch  dokumentów strategicznych pn.:

 • „Program Rozwoju Powiatu Łańcuckiego do 2020r.”
 • „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020”.

Na podstawie czterech warsztatów strategicznych zostały określone obszary, cele strategiczne i kierunki działań poszczególnych dokumentów. Przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców powiatu łańcuckiego w zakresie potrzeb rozwojowych powiatu łańcuckiego.

Obydwa dokumenty zostaną poddane konsultacjom społecznym.

Zakończenie prac nad dokumentami planuje się w listopadzie 2015r.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Aktualności 2015 „Program Rozwoju Powiatu Łańcuckiego do 2020 r.” oraz „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020”