Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Badania Barometr Ofert Pracy Najnowszy raport

Barometr Ofert Pracy

Nadszedł okres „rynku pracodawcy”

Barometr Ofert Pracy

Wartości wskaźnika:

 • Grudzień 2012                106,1 pkt.
 • Listopad 2012                 156,6 pkt.

W grudniu Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ofert pracy, spadł najostrzej od kilku lat. Jest to wyraźnym przejawem tego, że w nadchodzącym roku to pracodawcy będą dyktować warunki na rynku pracy, a o zatrudnienie będzie trudniej niż w mijającym roku. Jest to konsekwencją postępującej w gospodarce dekoniunktury, w chwili obecnej potęgowanej dodatkowo sezonowym przestojem. W listopadzie w Internecie opublikowano 81,7 tys. ofert pracy, podczas gdy w grudniu – 70,6 tys.

W grudniu liczba publikowanych ofert pracy zmniejszyła się we wszystkich województwach. Największy spadek odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa w kraju. Ograniczenie liczby wolnych miejsc pracy przyczyni się do dalszego, prawdopodobnie szybszego jej wzrostu. Również w podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim zmniejszenie liczby ogłoszeń o pracy było w ostatnim miesiącu bardzo widoczne. Województwa wschodniej Polski są obecnie szczególnie narażone na wyraźny wzrost bezrobocia. Najmniejszy spadek liczby ogłoszeń o zatrudnieniu wystąpił w woj. dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. W tych stosunkowo dobrze, na tle kraju, rozwiniętych województwach nadal będzie najwięcej pracy, choć liczba wolnych miejsc z każdym miesiącem 2013 r. będzie się kurczyła.

Biorąc pod uwagę poziom kwalifikacji poszukujących pracy wyraźną tendencję spadkową, kontynuowaną już od kilku miesięcy zauważa się w przypadku ofert zatrudnienia dla osób z wykształceniem wyższym. Jest to szczególnie widoczne dla stanowisk wymagających wykształcenia wyższego technicznego oraz tego ukierunkowanego na usługi i handel. W samym grudniu natomiast wyraźnie ograniczono liczbę ogłoszeń o pracy dla osób z wykształceniem wyższym humanistycznym. W miesiącach poprzednich tendencja spadkowa wprawdzie występowała, jednak była znacznie łagodniejsza. Pomimo obserwowanych zmian, wśród ogłoszeń o pracy dla osób z wykształceniem wyższym nadal przeważają te dla absolwentów studiów technicznych niż humanistycznych. W grudniu tych pierwszych było o 28% więcej.

Trwalsze ograniczenie liczby ofert pracy zauważa się dla inżynierów. Tendencja ta występuje od marca 2012 r. i nieustannie pogłębia się. Spośród zawodów wymagających ścisłych kwalifikacji najmniejszy spadek obserwuje się w przypadku ogłoszeń dla poszukujących pracy w energetyce oraz specjalistów w zakresie badań i analiz. Pomimo obecnego spadku wywołanego czynnikami koniunkturalnymi, w kolejnych latach prawdopodobnie liczba ofert pracy w tym ostatnim obszarze wzrośnie. Potwierdzają to doświadczenia lepiej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, np. Niemiec, w których ukierunkowanie na wzrost innowacyjności doprowadziło do większego zapotrzebowania na wykonywane badania i analizy.

W przypadku nauk społecznych w grudniu ubyło ofert pracy przede wszystkim dla ekonomistów, zarówno finansistów, jak i specjalistów w zakresie marketingu i zarządzania. Stabilne zapotrzebowanie utrzymuje się natomiast na prawników. Przygotowywane ustawy dotyczące przyspieszenia procedur prawnych mogą przyczynić się do dalszego wzrostu liczby etatów dla prawników w przyszłości.

Spośród ogłoszeń dla osób z wykształceniem niższym wyraźny jest konsekwentny od początku roku spadek liczby ofert dla pracowników fizycznych w produkcji i budownictwie, co jest bezpośrednim odzwierciedleniem zmniejszania produkcji w związku z koniunkturalnym spadkiem w gospodarce. Negatywne zmiany koniunkturalne odczuwa również sektor turystyki. W grudniu z przyczyn sezonowych spadła liczba ogłoszeń dla sprzedawców. Po przedświątecznej „gorączce” działy sprzedaży czeka noworoczny odpoczynek.

 

Barometr Nastrojów Gospodarczych

Wyraźny spadek liczby ofert pracy uświadamia, że rynek pracy znajduje się w fazie dekoniunktury. Spadkowa faza produkcji trwał już od kilku miesięcy, jedak dopiero w 2013 r. będzie wyraźnie odczuwalna dla rynku pracy, z opóźnieniem reagującego na zmiany ogólnej aktywności gospodarki. W chwili obecnej, jak i przez następne kilka miesięcy spadek będzie się pogłębiał. Dla rynku pracy oznacza to spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia. Prawdopodobnie dopiero ostatnie miesiące 2013 r. przyniosą „odbicie” produkcji od dna. Pomimo przewidywanego wzrostu bezrobocia wywołanego czynnikami koniunkturalnymi nadal przeważająca część bezrobotnych przebywa w spisach urzędów pracy z powodu niedopasowania kwalifikacji do zmieniających się potrzeb przedsiębiorców. Uzupełnienie kwalifikacji i aktywność na rynku pracy nadal będzie więc ważnym czynnikiem wpływającym na szanse zdobycia zatrudnienia.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w Internecie ofert pracy przy współpracy Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Dane na temat ofert zbierane są 20. każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ zmian ogłoszeń sezonowych, a więc części ofert dotyczących pracy tymczasowej. Barometr podawany jest w formie indeksu w pkt. proc. Wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy. Zazwyczaj posiada właściwości wyprzedzające w stosunku do zmian zatrudnienia i bezrobocia. Jednak równie ciekawą interpretację ma nietypowe zachowanie w stosunku do innych wskaźników rynku pracy. Może wtedy wskazywać na zmiany strukturalne, zachodzące na rynku pracy. Przykładem takich zmian był rok 2002, kiedy Barometr wzrastał wraz ze wzrostem bezrobocia, wskazując na rosnące niedopasowanie kwalifikacji poszukujących zatrudnienia do potrzeb pracodawców, które przyczyniło się do utrzymywania się stopy bezrobocia na wysokim poziomie.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Badania Barometr Ofert Pracy Najnowszy raport