Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Badania Barometr Nastrojów Gospodarczych Badania gospodarstw domowych

Barometr Nastrojów Gospodarczych - Badania gospodarstw domowych

Badania gospodarstw domowych

 • Nastroje gospodarstw domowych, które wykazywały poprawę w dwóch poprzednich kwartałach, w IV kwartale 2011 roku odnotowały mocne pogorszenie. Wyrównany sezonowo wskaźnik nastrojów wyniósł -44,8 pkt. wobec -26,3 pkt. w kwartale poprzednim.
 • Badane podmioty negatywnie oceniły sytuację na rynku pracy (wskaźnik wyniósł -60,6 pkt. ), sytuację finansową gospodarstw domowych (wskaźnik na poziomie -50,9 pkt.), oraz stan oszczędności (wskaźnik na poziomie -36,0 pkt.).

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Badania Barometr Nastrojów Gospodarczych Badania gospodarstw domowych