Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Badania Barometr Nastrojów Gospodarczych Wprowadzenie

Barometr Nastrojów Gospodarczych - Wprowadzenie

Barometr Nastrojów Gospodarczych

Barometr Nastrojów Gospodarczych
dla województwa podkarpackiego 
wyniki badania dla IV kwartału 2011 r.

 

W IV kwartale 2011 r. koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim pogorszyła się w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wskaźnik oceny sytuacji gospodarczej w województwie obniżył się i wyniósł -12,5 pkt. (-4,5 pkt. w III kwartale 2011 r.). Klimat koniunktury gospodarczej w ocenach podkarpackich przedsiębiorców był pesymistyczny. W IV kwartale 2011 r. przewiduje się dalsze pogorszenie koniunktury w województwie. Wskaźnik prognozy sytuacji gospodarczej w województwie podkarpackim wyniósł -13 pkt.

Barometr Nastrojów Gospodarczych

Badania pod nazwą Barometr Nastrojów Gospodarczych województwa podkarpackiego prowadzone są przez Instytut Gospodarki WSIiZ od 2001 r. Realizowane są w cyklu kwartalnym na próbie 350 gospodarstw domowych oraz 350 podmiotów gospodarczych z czterech sektorów: przemysłu, budownictwa, handlu i usług. Metodą badania jest test koniunktury (ang. Business condition survey), oparty na ankietyzacji. Metodologia badawcza została dostosowana do wytycznych opracowanych przez Directorate General for Economic and Financial Affairs przy Komisji Europejskiej.


Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22