Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Badania Obszary badań

Badania - Obszary badań

Instytut Gospodarki prowadzi badania i analizy wielu dziedzin życia gospodarki i życia publicznego. Począwszy od rynku pracy i polityki społecznej, przez rynek nieruchomości do przedsiębiorczości i innowacji. Nieustannie doskonalone metody i narzędzia badawcze, pozwalają nam rzetelnie i sprawnie realizować procesy badawcze oraz sporządzać ekspertyzy.

Prowadząc badania, IG określa opinie użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza zarówno przedsiębiorcom, jak i opinii publicznej niezależnych analiz z poszczególnych sfer gospodarki.

W swej działalności badawczej IG kontynuował prace w zakresie badania nastrojów gospodarczych, przygotowując kwartalne raporty ,,Barometr nastrojów gospodarczych województwa podkarpackiego’’. Badania te pozwalają ocenić i prognozować stan koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki Podkarpacia. Podstawowym celem prowadzonych badań jest wypracowanie metodologii kompleksowej oceny koniunktury gospodarczej na poziomie regionu. Istota przedsięwzięcia polega na przystosowaniu metodologii badań nastrojów gospodarczych stosowanej przez Komisję Europejską – Directorate General for Economic and Financial Affairs do badań na poziomie regionalnym. Prowadzone badania mają także na celu rozwinięcie wielu metod prognozowania koniunktury gospodarczej. Opracowywane wyniki badań empirycznych stanowią podstawę do rozważań na temat:

 • oceny błędów prognoz w stosunku do faktycznego przebiegu procesów objętych prognozowaniem, ustalenia przyczyn odchyleń, co pozwoli na dalsze doskonalenie stosowanych metod prognozowania i będzie wkładem zespołu realizatorskiego w teorię prognozowania,
 • specyfiki prognozowania na szczeblu regionalnym w stosunku do prognoz makroekonomicznych gospodarki krajowej. Instytut Gospodarki WSIiZ podjął prace nad rozwinięciem badań z zakresu współczesnej teorii cyklu koniunkturalnego oraz problematyką pojemności informacyjnej prognozowanych kategorii.

Dane gromadzone w wyniku badań koniunktury pozwalają także na konstruowanie szeregu tzw. wskaźników wczesnego ostrzegania, z wyprzedzeniem sygnalizujących kierunki zmian poziomu aktywności gospodarczej.W ramach badań koniunkturalnych przeprowadzane są badania dodatkowe, dotyczące:

 • barier działalności gospodarczej,
 • poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach,
 • innowacyjności przedsiębiorstw,
 • zmian na regionalnych rynkach pracy.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Badania Obszary badań