Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Studia nad innowacyjnością - Wprowadzenie

Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego obejmują badania prowadzone przez Instytut Gospodarki WSIiZ od 2010 r. Badania realizowane są w ramach zadania 4 „Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji” projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2005 – 2013 w województwie podkarpackim”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Prowadzone badania realizowane są w cyklu rocznym i obejmują analizę:

 • Innowacyjnych rozwiązań wdrażanych wśród Liderów innowacji
 • Innowacyjności wśród przedsiębiorstw, uczelni, B+R, Instytucji Otoczenia Biznesu i JST
 • Innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej

W monitoringu, jako uzupełnienie badań ilościowych CATI (wśród ośrodków B+R, Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni, przedsiębiorstw), przeprowadzane są także badania empiryczne obejmujące badania jakościowe IDI (wywiady z liderami innowacji, badanie opinii odbiorców projektów pilotażowych) oraz badania na podstawie danych zastanych co w pełniejszy sposób diagnozuje innowacyjność woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22