Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Dla mediów Informacje o IG

Dla mediów - Instytut Gospodarki (IG)

Instytut Gospodarki WSIiZ jest ośrodkiem naukowo-badawczym zajmującym się procesami gospodarczymi. Został utworzony w 2001 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna Uczelni. Znaczący dorobek naukowo-badawczy z sukcesem wykorzystuje we współpracy z biznesem, samorządami i innymi instytucjami. Wśród podmiotów, z którymi współpracuje IG są instytucje krajowe (m.in. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie) oraz organizacje międzynarodowe (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys CIRET, z siedzibą w Szwajcarii, Global Development Network GDNet., Bureau for Investments and Economic Cycles LCC, z siedzibą w Nowym Jorku). Specjalizujemy się zarówno, w badaniach wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstw. Misją IG jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązao biznesowych dla współczesnych organizacji poprzez wykorzystanie osiągnięd nauki i praktyki. Nieustannie doskonalone metody i narzędzia badawcze, pozwalają nam rzetelnie i sprawnie realizowad procesy badawcze oraz sporządzad ekspertyzy.

Instytut Gospodarki prowadzi badania i analizy wielu dziedzin życia gospodarki i życia publicznego. Począwszy od rynku pracy i polityki społecznej, przez rynek nieruchomości do przedsiębiorczości i innowacji.

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Dla mediów Informacje o IG