Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: O instytucie Polityka jakości

Polityka jakości

W celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku organizacji naukowo-badawczych, Instytut Gospodarki realizuje politykę jakości, której nadrzędnym celem jest zadowolenie jednostek biznesowych, samorządowych oraz innych instytucji z realizowanych przez Instytut usług.

Naszym podstawowym celem jest dostarczenie klientom kompleksowych i terminowo wykonanych usług doradczych, szkoleniowych, a także ekspertyz oraz badań naukowych.

Politykę jakości realizujemy za pomocą:

 • dostosowania oferty w zakresie doradztwa,
 • szkoleń, ekspertyz oraz badań naukowych do aktualnej sytuacji na rynku,
 • monitoringu oczekiwań naszych klientów w okresie przygotowania oferty,
 • zatrudnienia personelu o niezbędnych wysokich kwalifikacjach,
 • podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz zrozumienie przez nich ważności stosowania polityki jakości dla wizerunku Instytutu,
 • korzystania tylko ze sprawdzonych poddostawców dostarczających usługi i towary o wymaganej jakości.

Gwarancją realizacji zamierzeń jakościowych jest zaangażowanie w realizację Polityki Jakości Zarządu Instytutu Gospodarki, który zobowiązuje wszystkich pracowników Instytutu do jej stosowania.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: O instytucie Polityka jakości