Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: O instytucie Współpracownicy IG

Współpracownicy IG

.dr Elżbieta Inglot-Brzęk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tytuł pracy: "Powstawanie klasy średniej. Studium "białych kołnierzyków" Rzeszowa". Promotorem pracy był prof. dr hab. Daniel Markowski. Absolwentka kierunków historia i socjologia UR.

Więcej…

.dr Mateusz Stopa

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Marka S. Szczepańskiego pt. "Regionalizm a integracja społeczna. Studium tożsamości regionalnej mieszkańców województwa podkarpackiego", obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego).

Więcej…

.dr Grzegorz Wróbel

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracownik Politechniki Opolskiej w latach 1999 – 2003. Doktor Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.Praktyk KAIZEN – Instytutu KAIZEN. Audytor Wewnętrzny ISO 9001 (CASE Doradcy Sp. z o.o.).

Więcej…

.dr inż. Krzysztof Feret

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw oraz transportu drogowego i lotniczego. Na co dzień pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Więcej…

dr Robert Paterdr Robert Pater

Doktor nauk ekonomicznych. Stopień doktora uzyskał w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pracownik Instytutu Gospodarki WSIiZ. Specjalista w zakresie cykli koniunkturalnych i rynku pracy. Autor lub współautor 40 artykułów naukowych z tych tematów oraz ok. 100 innych publikacji, w tym analiz, raportów z badań, ekspertyz i artykułów w ogólnopolskich czasopismach o charakterze ekonomicznym.

Więcej…

mgr Łukasz Cywińskimgr Łukasz Cywiński

Absolwent WSIiZ na kierunku zarządzanie w środowisku wielokulturowym. Absolwent University of Central Lancashire w Preston gdzie uzyskał dyplom BA (Hons) na wydziale Global Business Management.

Więcej…

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: O instytucie Współpracownicy IG