Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: O instytucie Zespół IG

Zespół IG

dr Anna Lewandowskadr Anna Lewandowska

Doktor nauk ekonomicznych. Rozprawa doktorska pt. „Fundusze przedakcesyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw a rozwój regionalny na przykładzie województwa podkarpackiego” przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Strzeleckiego i obroniona w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej…

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: O instytucie Zespół IG