Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Oferta Dla biznesu Badania

Dla biznesu - Badania

Jako jednostka badawcza specjalizujemy się zarówno, w badaniach wewnętrznych przedsiębiorstw, jak i otoczenia w którym funkcjonują. Nieustannie doskonalone metody i narzędzia badawcze, pozwalają nam rzetelnie i sprawnie realizować procesy badawcze. To co wyróżnia nas od konkurencji, to przede wszystkim doświadczenie zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, zasoby kadrowe specjalistów oraz nowoczesne zaplecze techniczne.

Badania

Badania rynku

Realizowane badania pozwalają określić:

 • stan koniunktury w poszczególnych sektorach gospodarki,
 • pozycję rynkową firmy,
 • potencjał i strukturę rynku przy wprowadzaniu nowych produktów,
 • znajomość marki wśród grup docelowych,
 • satysfakcję i lojalność klientów,
 • wizerunek firmy,
 • inne w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

Badania wewnętrzne firmy

Realizowane badania pozwalają określić:

 • sytuację ekonomiczną i finansową,
 • potrzeby szkoleniowe pracowników (niezbędne przy wnioskach z funduszy strukturalnych),
 • efektywność działań promocyjnych ,
 • komunikację wewnętrzną ,
 • kompetencje pracowników,
 • satysfakcję pracowników,
 • inne w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22