Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Oferta Dla biznesu Doradztwo

Dla biznesu - Doradztwo

Oferujemy usługi doradcze zapewniające poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego stabilny rozwój. Pomagamy rozwiązywać bieżące problemy dotyczące zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Doradztwo

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie każdego dnia podejmują liczne decyzje. Niektóre z nich mają charakter strategiczny i mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w kolejnych latach. Dokonanie właściwych wyborów może zadecydować o sukcesie lub klęsce firmy na bardzo zmiennym i konkurencyjnym rynku. Dlatego też w skutecznym zarządzaniu rzetelna i sprawdzona informacja jest cenna i niezbędna.

Oferujemy sporządzanie m.in.:

 • Analiz finansowych,
 • Analiz ekonomicznych,
 • Analiz strategicznych,
 • Analiz planów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • Koncepcji przedsięwzięcia,
 • Studiów wykonalności i biznes planów (niezbędne przy wnioskach o dotacje na inwestycje z UE),
 • Opinii o innowacyjności,
 • Oceny kandydatów na stanowiska menedżerskie,
 • Prowadzenia konkursów kadrowych,
 • Oceny potencjału kadrowego organizacji,
 • Budowy systemów ocen pracowniczych,
 • Szkoleń interaktywnych z zakresu doboru i motywowania kadr.

W tym m.in.:

 • strategie rozwoju,
 • strategie marketingowe,
 • strategie public relations,
 • strategie eksportowe,
 • ekspertyzy z zakresu oddziaływania firmy na środowisko,
 • ekspertyzy z zakresu pozycji monopolistycznej firmy.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Oferta Dla biznesu Doradztwo