Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Oferta Dla biznesu Szkolenia

Dla biznesu - Szkolenia

Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze działalności szkoleniowej zdobyte podczas realizacji wielu projektów szkoleniowych z udziałem kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz ich pracowników. Realizujemy szkolenia zarówno zamknięte dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta jak i otwarte w których mogą wziąć udział pracownicy różnych firm.

Szkolenia

W ramach szkoleń współpracujemy z najlepszymi trenerami z określonej dziedziny posiadającymi doświadczenie zarówno praktyczne jak i teoretyczne. Proces ewaluacji szkoleń pozwala nam nieustannie doskonalić naszą ofertę i dbać o ich wysoki poziom oraz jakość.

Szkolenia dla kadry zarządzającej:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie projektami przez menedżerów,
 • zarządzanie jakością,
 • planowanie i ocena projektów inwestycyjnych,
 • skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • negocjacje menedżerskie,
 • komunikacja interpersonalna,
 • motywowanie pracowników,
 • inne zależne od potrzeb klienta.

Szkolenia dla pracowników:

 • komunikacja interpersonalna,
 • zarządzanie czasem,
 • negocjacje handlowe,
 • obsługa klienta,
 • inne zależne od potrzeb klienta.

Zarządzanie projektami szkoleniowymi

Oferujemy planowanie i koordynację całości projektu szkoleniowego w tym m.in.: pracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu (podwykonawców, trenerów, ekspertów kluczowych). Realizujemy zadania merytoryczne związane zarówno z usługami szkoleniowo-doradczymi, jak również promocją i rekrutacją. Zarządzanie projektami szkoleniowymi obejmuje także opracowanie wewnętrznych procedur przepływu informacji, niezbędnych do prawidłowego zarządzania projektem.

Nasza oferta w tym obszarze obejmuje:

 • analizę potrzeb szkoleniowych,
 • przygotowanie programu szkoleniowego,
 • opracowanie harmonogramu szkoleń,
 • organizację procesu szkoleniowego,
 • przygotowanie i archiwizację dokumentacji szkoleniowej,
 • monitoring i ewaluację,
 • rozliczenie finansowe.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Oferta Dla biznesu Szkolenia