Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Oferta Dla jednostek naukowych

Dla jednostek naukowych

Instytut Gospodarki dużą wagę przywiązuje do budowania partnerstwa - zarówno w skali kraju, jak i w skali ponadnarodowej.

Obszarem prowadzonych badań i analiz Instytutu jest rynek pracy, rynek nieruchomości, zrównoważony rozwój, przedsiębiorczość i innowacyjność, a także zarządzanie projektami. Instytut podejmuje sprawy polskiego sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania strategii rozwoju i strategii promocji.

IG blisko współpracuje z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy (CASE), Fundation for Research and Technology Hellas z Grecji (FORTH), Deutsche Augestellten Akademie z Niemiec (DAA), a także polskimi i zagranicznymi uczelniami. Przykładem tych działań są wspólnie realizowane projekty, badania naukowe, organizowane konferencje krajowe i międzynarodowe, seminaria eksperckie oraz publikacje i raporty.

Zainteresowane jednostki naukowo-badawcze zapraszamy do współpracy z Instytutem Gospodarki.

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Oferta Dla jednostek naukowych