Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Polityka prywatności

Polityka prywatności

Witamy w serwisie internetowym Instytutu Gospodarki WSIiZ. W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w Instytucie Gospodarki WSIiZ zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Klient może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych Klienta w Internecie zgodnie z przepisami prawa.

W naszej ofercie zamieszczonej na stronie internetowej IG WSIiZ, Klient znajdzie informację na temat usług przez nas oferowanych bez konieczności podawania dodatkowych danych osobowych. Jeśli jednak Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Polityka prywatności