Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Portfolio Analizy i ekspertyzy 2004

Analizy i ekspertyzy - 2004

Reorganizacja sieci publicznych placówek oświatowych - Przemyśl

Reorganizacja sieci publicznych placówek oświatowych- przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na terenie Przemyśla

Reorganizacja sieci publicznych placówek oświatowych - Rzeszów

Reorganizacja sieci publicznych placówek oświatowych - przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Rzeszowa

Zamówienia publiczne a funkcjonowanie firm budowlanych na Podkarpaciu

Zamówienia publiczne a funkcjonowanie firm budowlanych na Podkarpaciu

Strategia Lizbońska a polityka Unii Europejskiej

Strategia Lizbońska a polityka Unii Europejskiej. Szanse i zagrożeni z perspektywy Polski i województwa podkarpackiego

Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu

Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa.

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22