Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Portfolio Analizy i ekspertyzy 2008

Analizy i ekspertyzy - 2008

Rzeszów – metropolia w budowie

Rzeszów – metropolia w budowie - koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju

Opracowanie dot. postaw mieszkańców miasta Przemyśla

Opracowanie dot. postaw mieszkańców miasta Przemyśla, sołectw Hureczko, Hurko, Krówniki, Nehrybka oraz Kruhel Wielki wobec planowanego poszerzenia granic administracyjnych miasta Przemyśl w oparciu o przeprowadzone badania ankietowych wśród mieszkańców ww. obszarów

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na obszarze gminy Krasne

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na obszarze gminy Krasne na lata 2008-2013

Opracowanie dot. analizy rynku nieruchomości w mieście Rzeszowie

Opracowanie dot. analizy rynku nieruchomości w mieście Rzeszowie

Opracowania dot. poszerzenia granic miasta Słupska

Opracowania dot. poszerzenia granic miasta Słupska

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22