Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Portfolio Analizy i ekspertyzy 2011

Analizy i ekspertyzy - 2011

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020

Niniejszy dokument stanowi założenia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 i został opracowany przez zespół ekspertów z Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Autorami niniejszego opracowania są odpowiednio w kolejności alfabetycznej: dr Marta Czyżewska, dr Anna Lewandowska, dr Robert Pater, dr Tomasz Soliński. Konsultacje merytoryczne oraz nadzór nad przygotowaniem dokumentu, ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, sprawował Departament Strategii i Planowania Przestrzennego.

Strategie rozwoju Gminy Rymanów i Gminy Solec-Zdrój na lata 2012-2020

Strategie rozwoju Gminy Rymanów i Gminy Solec-Zdrój Instytut Gospodarki WSIiZ realizował w 2011 na zlecenie władz gmin Rymanów i Solec-Zdrój. Każda z tych strategii jest strategią średnioterminową, przygotowaną na lata 2012-2020.

ClusterCOOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej

„ClusterCOOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej”. Przeprowadzenie badań dotyczących tworzenia polityki, programów i działań w zakresie klastrów w Polsce – i na ich podstawie przygotowanie raportu (na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa).

Bony na innowację

W ramach "Bonów na innowacje" były realizowane następujące badania/analizy:

 • badanie dot. chłonności rynku narzędzi informatycznych,
 • badanie dot. wykorzystania CMS w zarządzaniu stronami internetowymi,
 • badanie dot. potrzeb klientów firm - wdrożenie internetowych kanałów dystrybucji,
 • badania dot. modyfikacji i unowocześniania e-usług pod kątem trendów w najbliższych latach,
 • badanie dot. postrzegania innowacyjności produktów/usług w regionie i kraju,
 • przygotowanie strategii rozwoju firmy poprzez zastosowanie innowacji procesowych i produktowych, które zapewnia firmie poprawę pozycji konkurencyjnej w skali regionu oraz kraju.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22