Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Portfolio Projekty w trakcie realizacji

Projekty w trakcie realizacji

Serious Play Learning for SMEs (LEGO)

Serious Play Learning for SMEs (S-Play) – (od stycznia 2013 do grudnia 2014) s-play logo

Projekt S-PLAY adaptuje innowacyjne procesy szkolenia do potrzeb MŚP. LEGO® SERIOUS PLAY® sprawia, że uczenie się w miejscu pracy jest wciągającym i kreatywnym ćwiczeniem, które wzmacnia więzi w grupie oraz jej wewnętrzną komunikację. Konsultanci zarządzania używać będą S-PLAY do edukacji MŚP i trenerów VET. Adresować będziemy praktyków, trenerów, organizacje wpierania biznesu, oraz MŚP dostosowując szkolenie do ich konkretnych potrzeb. W oparciu o prowadzone badania, konstruujemy warsztaty i instrukcje dla MŚP dzieląc je na poszczególne moduły Serious Play. Następnie skupiać będziemy się na testowaniu tych modułów w fazie pilotażowej wśród partnerów w pięciu krajach. Ostateczna faza polegać będzie na digitalizacji warsztatów na potrzeby VET, tak by korzystać z nich mogli partnerzy z całej Europy. Projekt zakończy się konferencją demonstrującą rezultaty.

EMPIRIC

Empiric

EMPIRIC - Poprawa integracji multimodalnych platform, usług transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej w Europie Centralnej.

Projekt EMPIRIC został uruchomiony w celu wsparcia procesu uruchamiania i udoskonalania multimodalnych połączeń z i do portów Północnego Adriatyku z terytorium Europy Centralnej.

Jest to inicjatywa integrująca i kapitalizująca rezultaty poprzednich projektów międzynarodowych i inicjatyw lokalnych służąca promocji multimodalnych rozwiązań transportowych i wzrostowi wzajemnych połączeń pomiędzy modami transportowymi.

Projekt jest wdrażany w ramach 2. Priorytetu Programu CENTRAL EUROPE – „Poprawa dostępności Europy Centralnej” i jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Przetarg w ramach projektu EMPIRIC

Empiric

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Analiza oddziaływania nowych serwisów multimodalnych w korytarzu transportowym „Bałtyk-Adriatyk” na transnarodowy obszar Polski, Czech i Słowenii w ramach międzynarodowego projektu EMPIRIC.

System monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

System monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w woj. podkarpackim (od sierpnia 2009 do grudnia 2014).

Instytut Gospodarki jest odpowiedzialny za realizację zadania 4 tj. „Utworzenie i rozbudowę systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji” w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2005 – 2013 w województwie podkarpackim”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Celem zadania 4 jest zdefiniowanie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego w oparciu o dobre praktyki polskie i unijne.

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Portfolio Projekty w trakcie realizacji