Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Portfolio Projekty w trakcie realizacji System monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

System monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

System monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w woj. podkarpackim (od sierpnia 2009 do grudnia 2014).

Instytut Gospodarki jest odpowiedzialny za realizację zadania 4 tj. „Utworzenie i rozbudowę systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji” w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2005 – 2013 w województwie podkarpackim”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Celem zadania 4 jest zdefiniowanie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego w oparciu o dobre praktyki polskie i unijne.

Prace w ramach niniejszego zadania obejmują cztery etapy:

 • Etap I - Opracowanie koncepcji systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego: w etapie tym opracowany zostanie kompleksowy model systemu.
 • Etap II - Wdrożenie systemu, jako działania pilotażowego (w tym autoewaluacja systemu): w etapie tym przeprowadzone będą prace wdrożeniowe, prowadzące do pierwszego uruchomienia systemu oraz testowanie poprawności jego funkcjonowania, wdrożone zostaną opracowane procedury, w tym system gromadzenia, przetwarzania danych oraz systemu komunikowania się z odbiorcami systemu.
 • Etap III – Korekta systemu: bazując na wynikach procesu autoewaluacji systemu (Etap II) opracowane zostaną wytyczne, względem których przeprowadzona zostanie korekta systemu.
 • Etap IV - Systematyczny monitoring i ewaluacja efektów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji: aktywność w niniejszym etapie będzie posiadała charakter trwały, obejmujący okres do końca realizacji projektu.

Efektem prowadzonych działań w ramach zadania 4 będzie utworzenie i wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji RSI oraz stały monitoring efektów wdrażania RSI.

Szczegółowe informacje nt. projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2005 – 2013 w województwie podkarpackim” są dostępne na stronie: www.rsi.podkarpackie.pl

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Portfolio Projekty w trakcie realizacji System monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji