Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Portfolio Projekty w trakcie realizacji Przetarg w ramach projektu EMPIRIC

Przetarg w ramach projektu EMPIRIC

Empiric

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Analiza oddziaływania nowych serwisów multimodalnych w korytarzu transportowym „Bałtyk-Adriatyk” na transnarodowy obszar Polski, Czech i Słowenii w ramach międzynarodowego projektu EMPIRIC.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie analizy oddziaływania nowych serwisów multimodalnych w korytarzu transportowym „Bałtyk-Adriatyk” na transnarodowy obszar Polski, Czech i Słowenii w ramach międzynarodowego projektu EMPIRIC. Od Wykonawcy oczekuje się opracowania raportu składającego się z dwóch części:

 • teoretycznej, prezentującej dotychczas uzyskaną wiedzę, doświadczenia i prawidłowości dotyczące opisanych wyżej oddziaływań. Zebrana wiedza oraz doświadczenia muszą być adekwatne do specyfiki całego korytarza transportowego „Bałtyk-Adriatyk”, a także do badanego obszaru oddziaływań. Wszystkie kluczowe stwierdzenia w części teoretycznej muszą być poparte rzeczywistymi danymi zaprezentowanymi w formie tabel i grafów;
 • empiryczno-analitycznej, przedstawiającej konkretne oddziaływania nowych usług multimodalnych na transnarodowym obszarze Polski, Czech i Słowenii. W tej części analiza powinna obejmować zagadnienia opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 15 lutego 2013 r. o godz. 10.00. Ofertę, dokumenty składane wraz z ofertą, złożyć należy w pokoju nr 401 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2.

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Portfolio Projekty w trakcie realizacji Przetarg w ramach projektu EMPIRIC