Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Portfolio Projekty w trakcie realizacji Serious Play Learning for SMEs (LEGO)

Serious Play Learning for SMEs (LEGO)

Serious Play Learning for SMEs (S-Play) – (od stycznia 2013 do grudnia 2014) s-play logo

Projekt S-PLAY adaptuje innowacyjne procesy szkolenia do potrzeb MŚP. LEGO® SERIOUS PLAY® sprawia, że uczenie się w miejscu pracy jest wciągającym i kreatywnym ćwiczeniem, które wzmacnia więzi w grupie oraz jej wewnętrzną komunikację. Konsultanci zarządzania używać będą S-PLAY do edukacji MŚP i trenerów VET. Adresować będziemy praktyków, trenerów, organizacje wpierania biznesu, oraz MŚP dostosowując szkolenie do ich konkretnych potrzeb. W oparciu o prowadzone badania, konstruujemy warsztaty i instrukcje dla MŚP dzieląc je na poszczególne moduły Serious Play. Następnie skupiać będziemy się na testowaniu tych modułów w fazie pilotażowej wśród partnerów w pięciu krajach. Ostateczna faza polegać będzie na digitalizacji warsztatów na potrzeby VET, tak by korzystać z nich mogli partnerzy z całej Europy. Projekt zakończy się konferencją demonstrującą rezultaty.

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Portfolio Projekty w trakcie realizacji Serious Play Learning for SMEs (LEGO)