Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Portfolio Ważniejsze realizacje

Ważniejsze realizacje

Doradztwo i szkolenia: w ramach programu EQUAL zrealizowano doradztwo i szkolenia dla ponad 1000 pracowników z ponad 200 firm.

Produkty: e-barometr, Barometr Nastrojów Gospodarczych (cykliczne badania prowadzone od 2001r.), Barometr ofert rynku nieruchomości, Monitor Gospodarczy dla polskiej gospodarki.

Projekty o zasięgu:

 • regionalnym (Podkarpacki monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych, Podkarpacki monitoring rynku pracy i edukacji, Nauka bliżej komercjalizacji),
 • ponadregionalnym (Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska-Perły Polski Wschodniej" skupiający kilkadziesiąt podmiotów),
 • ponadnarodowym (USEREC – Upgrading Self Reflective Competences in SMEs, 3xC – coordination, cooperation, cultural context – tandem learning program of transnational cooperation for SMEs, BenchTour);

Ekspertyzy: Kompleksowe koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju miast dla: Przemyśla, Słupska oraz Rzeszowa, Analiza ekonomiczno-finansowa do koncepcji powołania Energetyki Podkarpackiej.

Badania: „Postawy mieszkańców miasta wobec dużych sieci handlowych i nowego wielko powierzchniowego obiektu handlowego na terenie miast: Przemyśla, Rzeszowa", „ Społeczne, ekonomiczne skutki powstania centrum handlowego na terenie miasta Wieliczka", „Postawy społeczne wobec poszerzenia granic miasta Przemyśla".

Szybki kontakt

 • Adres:
  Instytut Gospodarki
  ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
  35-225 Rzeszów
 • Tel. +48 17 866 12 02
 • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Portfolio Ważniejsze realizacje