Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Publikacje Publikacje książkowe 2007 Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego

Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego

Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego

"Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego". pod red. J. Kudełko, PAN Kraków, Rzeszów 2007. (270 s.)

Proces rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów w Polsce i na świecie dokonuje się w nasilających się warunkach globalizacji życia gospodarczego, społecznego i kulturowego, a także narastających procesów integracji europejskiej. Postępujące w świecie procesy globalizacji rozwoju oraz integracji, które należy traktować jako obiektywną kategorię przemian dokonujących się współcześnie w rozwoju społeczno-gospodarczym, przyczyniają się do wzrostu konkurencji międzynarodowej, stawiając przez to nowe wyzwania cywilizacyjne i tworząc tym samym odmienne niż dotychczas uwarunkowania funkcjonowania poszczególnych kontynentów, państw a także układów regionalnych.

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Publikacje Publikacje książkowe 2007 Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego