Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Publikacje Publikacje książkowe 2011 Koncepcja programów nauczania

Koncepcja programów nauczania

Koncepcja programów nauczania na kierunkach Turystyka i rekreacja oraz Zdrowie publiczne w kontekście potrzeb rynku pracy Polski Południowo-Wschodniej

Publikacja powstała w wyniku realizacji ponadregionalnego projektu pt. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” (Koncepcja programów nauczania na kierunkach Turystyka i rekreacja oraz Zdrowie publiczne w kontekście potrzeb rynku pracy Polski Południowo-Wschodniej) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4. Promocja i współpraca.

Więcej informacji na stronie: www.klaster.ig.wsiz.pl

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Publikacje Publikacje książkowe 2011 Koncepcja programów nauczania