Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
Jesteś tutaj: Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Instytutu Gospodarki WSIiZ są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Instytutu Gospodarki WSIiZ.

Instytutu Gospodarki WSIiZ na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Instytutu Gospodarki WSIiZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Instytutu Gospodarki WSIiZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Instytutu Gospodarki WSIiZ.

Wszelkie nazwy zastrzeżone firm pojawiających się na stronach i w wiadomościach serwisu internetowego Instytutu Gospodarki WSIiZ zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22
Jesteś tutaj: Zastrzeżenia prawne