Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)
You are here: Publications Book publications 2011

Book publications - 2011

Conditions for innovative development of health spas

Uwarunkowania innowacyjnego  rozwoju uzdrowisk

This publication was based on a transnational project Innovative Health and Tourism Cluster ‘Health Spas - the Pearls of Eastern Poland,’ (Conditions for innovative development of health spas) within Action 1.4 of the Operational Program for the Development of Eastern Poland 2007-2013, Priority Axis I Modern Economy, Action 1.4. Promotion and cooperation.

Read more...

Experience economy

Experience economy

This publication was based on a transnational project Innovative Health and Tourism Cluster ‘Health Spas - the Pearls of Eastern Poland,’ (Experience economy) within Action 1.4 of the Operational Program for the Development of Eastern Poland 2007-2013, Priority Axis I Modern Economy, Action 1.4. Promotion and cooperation.

Read more...

Conception of a learning program

Koncepcja programów nauczania na kierunkach Turystyka i rekreacja oraz Zdrowie publiczne w kontekście potrzeb rynku pracy Polski Południowo-Wschodniej

This publication was based on a transnational project Innovative Health and Tourism Cluster ‘Health Spas - the Pearls of Eastern Poland,’ (Conception of a learning program in tourism and recreation and public health in the context of labor market demands in southeastern Poland) within Action 1.4 of the Operational Program for the Development of Eastern Poland 2007-2013, Priority Axis I Modern Economy, Action 1.4. Promotion and cooperation.

Read more...

Szybki kontakt

  • Adres:
    Instytut Gospodarki
    ul. mjr H. Sucharskiego 2, pokój 248,
    35-225 Rzeszów
  • Tel. +48 17 866 12 02
  • Fax: +48 17 866 12 22