Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Instytut Gospodarki

You are here НОВИНИ 2011 Nowe badanie / Innowacyjność – postęp - nowoczesność

Nowe badanie / Innowacyjność – postęp - nowoczesność

Raport

Rodzaj: Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego
Data publikacji: 30 październik, 2011
Autorzy: mgr Małgorzata Janiec
dr Anna Lewandowska
dr Robert Pater
dr Mateusz Stopa

 

Diagnoza poziomu innowacyjności wśród przedsiębiorstw, uczelni, ośrodków badawczo-rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu (IOB) i jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest drugim corocznym raportem będącym rezultatem badań służących diagnozie innowacyjności wśród przedsiębiorstw i innych podmiotów w województwie podkarpackim realizowanym w ramach systematycznego monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

Przeprowadzone badanie dotyczyło analizy poziomu innowacyjności i potencjału innowacyjnego wśród przedsiębiorstw, polityki wspierania innowacyjności, w tym znaczenie środków z funduszy Unii Europejskiej oraz analizę instrumentów wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa są podstawowym elementem systemu innowacyjnego, dlatego największy nacisk został położony na analizę działań innowacyjnych w grupie przedsiębiorstw. Uzupełnieniem badania wśród przedsiębiorstw jest badanie w grupie uczelni, ośrodków badawczo-rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego będących również uczestnikami podkarpackiego systemu innowacji.

Podkarpackie przedsiębiorstwa wciąż traktują innowacje jako swoistą wartość dodaną własnej działalności, w ramach której zmuszone są ponosić dodatkowe obciążenia, co stwarza dla nich realne ryzyko zachwiania pozycją rynkową i destabilizacji wewnętrznej sytuacji przedsiębiorstwa. O takim podejściu do innowacji wśród podkarpackich podmiotów gospodarczych świadczą wyniki prowadzonych analiz danych uzyskanych w ramach kolejnego badania nt. innowacyjności wśród podmiotów uczestniczących w procesie innowacji.

Wdrażanie innowacji może być potraktowane przez podkarpackie podmioty gospodarcze jako swoista „ucieczka do przodu”, na którą stać tylko największych i najbogatszych. Trudno więc się dziwić, że podmioty mniejsze, notujące pogarszającą się koniunkturę, przy jednoczesnym braku kompleksowej wiedzy na temat zewnętrznych źródeł wsparcia (w tym finansowego) nie podejmują ryzyka wdrożenia drogich nowoczesnych rozwiązań technologicznych i procesowych. Tym samym ma miejsce postępujące rozwarstwienie pomiędzy podmiotami słabymi – blokowanymi przez własną sytuację ekonomiczną i ryzyko płynące z otoczenia, a podmiotami na tyle silnymi, że stać je na dodatkowe wzmacnianie własnej pozycji rynkowej.

Zapraszam do zapoznania się z całym raportem.

Z poważaniem,

dr Anna Lewandowska

Kierownik Badań

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ

ШВИДКИЙ КОНТАКТ

  • Інститут Економіки

Університету Інформаційних Технологій і Менеджменту
Жешів, вул. Сухарськего 2, кабінет 248
35-225

You are here НОВИНИ 2011 Nowe badanie / Innowacyjność – postęp - nowoczesność