Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Instytut Gospodarki

You are here ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Badania na zlecenie

Ekspertyza - „ClusterCOOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej”

Podmioty od dawna współpracują na różnych płaszczyznach i sformalizowanie ich jako klaster jest jedynie nazwaniem tego co funkcjonuje od dawna. Wynika to bardzo często z bliskiej lokalizacji firm z podobnej branży, uwarunkowań rynku, ale także tradycji przemysłu. I tego typu współpraca między podmiotami będzie istnieć niezależnie od tego czy będzie jakaś polityka klastrowa czy nie.

Na podstawie opinii badanych można wskazać na wiele zalet istnienia polityki wsparcia klastrów, ponieważ w konsekwencji skutkować ona będzie rozwinięciem przedsiębiorczości. Wiele korzyści dla podmiotów i całego otoczenia płynie z samej formuły klastrów i obecności na rynku tego typu form współpracy.

Jeśli inicjatywa klastrowa jest prawidłowo zdefiniowana, to osiąga efekty synergii potencjału. Oznacza to, że jest bardziej ekonomicznie efektywna niż suma pojedynczych firm robiących to samo. A to daje szansę lepszego utrzymania się na rynku, a także przetrwania sytuacji kryzysowych.

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020

Niniejszy dokument stanowi założenia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 i został opracowany przez zespół ekspertów z Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Autorami niniejszego opracowania są odpowiednio w kolejności alfabetycznej: dr Marta Czyżewska, dr Anna Lewandowska, dr Robert Pater, dr Tomasz Soliński. Konsultacje merytoryczne oraz nadzór nad przygotowaniem dokumentu, ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, sprawował Departament Strategii i Planowania Przestrzennego.

Strategie rozwoju Gminy Rymanów i Gminy Solec-Zdrój na lata 2012-2020

Strategie rozwoju Gminy Rymanów i Gminy Solec-Zdrój Instytut Gospodarki WSIiZ realizował w 2011 na zlecenie władz gmin Rymanów i Solec-Zdrój. Każda z tych strategii jest strategią średnioterminową, przygotowaną na lata 2012-2020.

Badania CATI na zlecenie CASE Doradcy Sp. z o.o.

Od października do listopada 2011r. zespół ankieterów IG realizował badania CATI zlecone Instytutowi Gospodarki WSIiZ przez CASE Doradcy Sp. z o.o. w Warszawie. Badania te były badaniami ewaluacyjnymi prowadzonymi pn. „Analiza efektów wsparcia w Priorytecie XII PO IiŚ oraz diagnoza potrzeb inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia”. Case Doradcy Sp. z o.o. realizował te badania na zamówienie Ministerstwa Zdrowia. Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ

ШВИДКИЙ КОНТАКТ

  • Інститут Економіки

Університету Інформаційних Технологій і Менеджменту
Жешів, вул. Сухарськего 2, кабінет 248
35-225

You are here ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ