Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Instytut Gospodarki

Barometr Nastrojów Gospodarczych - Badania firm

Badania firm

  • Koniunktura w przemyśle już kolejny kwartał z rzędu pogorszyła się. Wyrównany sezonowo wskaźnik klimatu koniunktury w sektorze wyniósł -3,0 pkt., co wskazuje na znaczny spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału, wynosił on wtedy -0,1 pkt. W przypadku wszystkich komponentów wskaźnika diagnozy koniunktury ilości negatywnych opinii przedsiębiorstw przewyższały nad opiniami pozytywnymi : sytuacja finansowa i wielkość produkcji (w przypadku dwóch komponentów wskaźnik na poziomie -7,06 pkt.), portfel zamówień (wskaźnik na poziomie - 5,88 pkt.), portfel zapasów (wskaźnik na poziomie -3,53 pkt.), stan zatrudnienia (wskaźnik na poziomie - 3,53 pkt.)
  • Spośród badanych sektorów przedsiębiorstw najgorzej klimat koniunktury w IV kwartale 2011 roku oceniono w budownictwie. Wyrównany sezonowo wskaźnik klimatu koniunktury w sektorze wyniósł -21,6 pkt. (5,7 pkt. w III kwartale 2011 roku). Porównując komponenty wskaźnika diagnostycznego w IV kwartale 2011 r. do kwartału poprzedniego obserwujemy ich mocny spadek. Wskaźnik wielkości produkcji pozytywnie oceniany w poprzednim kwartale obniżył się z 3,23 pkt. do -12,7 pkt. Spadkowa tendencja w przypadku wielkości zamówień, odnotowana w III kwartale 2011 roku, utrzymała się także w analizowanym kwartale, wskaźnik portfela zamówień w porównaniu do poprzedniego kwartału obniżył się z poziomu -6,45 pkt. do -25,4 pkt. (wskaźnik o najniższej wartości wśród wszystkich komponentów). Obniżenie wskaźników było odnotowane także w przypadku sytuacji finansowej i stanu zatrudnienia.
  • Pesymizm w ocenach klimatu koniunktury można było także zaobserwować u menedżerów firm usługowych. Wskaźnik oceny sytuacji sektora (wyrównany sezonowo) wyniósł -1,2 pkt. wobec 0,9 pkt. w III kwartale 2011 r.. Obserwujemy zatem pewną zmianę w postrzeganiu sytuacji gospodarczej wśród badanych. Już kolejny kwartał zwiększa się odsetek respondentów wykazujących negatywną ocenę.
  • Spośród badanych sektorów przedsiębiorstw najlepiej klimat koniunktury w IV kwartale 2011 roku oceniono w handlu. Wyrównany sezonowo wskaźnik klimatu koniunktury dla przedsiębiorstw handlowych wyniósł 1,9 pkt. Najgorzej ocenianym komponentem wskaźnika bieżącej sytuacji gospodarczej był stan zatrudnienia (wskaźnik wyniósł -5,4 pkt.). Przedsiębiorstwa pozytywnie oceniały zaś sytuację finansową, wielkość obrotów i zapasów. Wskaźniki obydwu komponentów wyniosły 10,7 pkt., dla wielkości zapasów wskaźnik wyniósł 1,8 pkt..

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ

ШВИДКИЙ КОНТАКТ

  • Інститут Економіки

Університету Інформаційних Технологій і Менеджменту
Жешів, вул. Сухарськего 2, кабінет 248
35-225