Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Instytut Gospodarki

You are here ДОСЛІДЖЕННЯ БАРОМЕТР ЕКОНОМІЧНИХ НАСТРОЇВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

Barometr Nastrojów Gospodarczych - Badania gospodarstw domowych

Badania gospodarstw domowych

  • Nastroje gospodarstw domowych, które wykazywały poprawę w dwóch poprzednich kwartałach, w IV kwartale 2011 roku odnotowały mocne pogorszenie. Wyrównany sezonowo wskaźnik nastrojów wyniósł -44,8 pkt. wobec -26,3 pkt. w kwartale poprzednim.
  • Badane podmioty negatywnie oceniły sytuację na rynku pracy (wskaźnik wyniósł -60,6 pkt. ), sytuację finansową gospodarstw domowych (wskaźnik na poziomie -50,9 pkt.), oraz stan oszczędności (wskaźnik na poziomie -36,0 pkt.).

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ

ШВИДКИЙ КОНТАКТ

  • Інститут Економіки

Університету Інформаційних Технологій і Менеджменту
Жешів, вул. Сухарськего 2, кабінет 248
35-225

You are here ДОСЛІДЖЕННЯ БАРОМЕТР ЕКОНОМІЧНИХ НАСТРОЇВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ