Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Instytut Gospodarki

Studia nad innowacyjnością - Liderzy innowacji

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wśród „Liderów innowacji”

 

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wśród „Liderów innowacji” jest piątym corocznym raportem będącym rezultatem badań służących diagnozie innowacyjności wśród przedsiębiorstw w województwie podkarpackim uznanych za „Liderów innowacji” realizowanym w ramach systematycznego monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

Przedsiębiorstwa są podstawowym elementem systemu innowacyjnego, gdzie szczególną rolę w tym systemie pełnią „Liderzy innowacji”. Dlatego tak ważne jest śledzenie wdrażania działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach będących „Liderami innowacji” na rynku, a przez to ich oddziaływania na pozycję na rynku i rozwój regionu. Uzupełnieniem wywiadów z „Liderami innowacji” jest analiza wybranych projektów w zamierzeniu będących wsparciem Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Podkarpackiego.

 

Najważniejsze ustalenia

 • Z punktu widzenia przedsiębiorców następuje zmiana w paradygmacie rozumienia innowacji. Nie jest to już dowolna zmiana, ani też  innowacją nie nazywają już zmian dokonujących się w skali przedsiębiorstwa.
 • Badani przedsiębiorcy zaczynają definiować jako innowacyjność te procesy, w których są podmiotami, kreatorami, a nie wyłącznie odbiorcami nowszych rozwiązań. To wydaje się być jedną z poważniejszych zmian, jakie zauważono w toku monitoringu i ewaluacji innowacyjności w województwie podkarpackim.
 • Pracodawcy patrzą na innowacje z punktu widzenia poprawy jakości, jak i z punktu widzenia biznesowego. Celem jest podniesienie pozycji na rynku, utrzymanie się na miejscu lidera i wyznaczanie nowych kierunków rozwoju, standardów.
 • Innowacyjność jest postrzegana w sposób kompleksowy. Działalność innowacyjna nie jest przypadkowa i chaotyczna. Liderzy innowacji traktują innowacje w sposób zdecydowanie procesualny.
 • W porównaniu do wyników badań w ubiegłych latach, obecnie dominują innowacje, które mają nierzadko charakter przełomowy dla branży, rynku, a co najmniej dla firmy. W ubiegłych latach innowacje bardzo często stanowiły niewielką modyfikację dotychczasowego rozwiązania, która jednak jakościowo zmieniała sytuację przedsiębiorstwa. Obecnie coraz częściej są to rozwiązania zgłaszane przez przedsiębiorców do EPO, czyli mające charakter innowacji na rynku nie tylko polskim, ale i europejskim.
 • Wśród głównych impulsów do wprowadzenia innowacji jest z jednej strony aspekt rynkowy (ekonomiczny), gdzie innowacja traktowana jest przede wszystkim jako narzędzie do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Z drugiej strony, impulsem do nowych, innowacyjnych przedsięwzięć jest pasja ludzi, szefów, pracowników. Nie byłoby innowacji, nie byłoby nowych wdrożeń, gdyby nie było ludzi.
 • W opinii podkarpackich przedsiębiorców, absolwenci naszych uczelni mają szeroką wiedzę teoretyczną, ale brakuje im kreatywności, umiejętności analitycznych, pracy w zespole czy komunikacyjnych.
 • Doświadczenia ostatniego okresu finansowania skłoniły część badanych w tym roku przedsiębiorstw do sformułowania nieco bardziej krytycznych uwag pod adresem samorządu terytorialnego. Lepiej postrzegana jest administracja centralna niż ta w regionie, której zarzuca się, że nie do końca spełnia oczekiwania przedsiębiorców.
 • Porównując mechanizmy finansowania z różnych źródeł liderzy innowacji uznają, że środki ogólnopolskie są bardziej przyjazne i liberalne, jako takie, w którym wciąż powstają nowe ułatwienia. Zdecydowanie gorszą opinią cieszą się programy regionalne.
 • Innowatorzy Podkarpacia często kooperują z wieloma innymi podmiotami. Nierzadko przedsiębiorstwa współpracują z potencjalną konkurencją. Ma to na celu maksymalne dopasowanie się do gustów klienta.
 • Badane firmy współpracowały z jednostkami B+R i uczelniami. Z roku na rok jej zakres i skala jest coraz większa, choć na pewno nie w pełni zaspokajająca potrzeby przedsiębiorstw.
 • Konieczność efektywnego łączenia nauki z biznesem wskazywana jest wręcz jako główny element dla dalszego rozwoju innowacji.
 • Znaczna część badanych firm musi polegać w dużej mierze na środkach własnych, które są jedynie wspomagane środkami zewnętrznymi. Jest to spowodowane długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu na finansowanie innowacji ze środków publicznych, nieregularnością w ogłaszaniu konkursów oraz brakiem poręczeń dla innowacyjnych firm.
 • Problem z finansowaniem innowacji mają przede wszystkim małe firmy. W większych firmach na ogół zewnętrzne finansowanie nie jest kluczowym problemem.
 • Firmy dobrze oceniały zakończone projekty innowacyjne, co potwierdza fakt, że jest to za każdym razem efekt głębokich analiz dokonanych przed podjęciem decyzji o nowym wdrożeniu, czy zmianie. Stopa zwrotu z nakładów na innowacje jest często trudna do określenia. Jednak niejednokrotnie innowacje okazują się być bezcenne, świadczą bowiem o trwalszej przewadze konkurencyjnej firmy.
 • Wśród czynników sukcesu firmy innowatorzy wymieniali ludzi i organizację pracy, a także nowoczesne technologie i kierowanie się jakością. Kolejnymi elementami jest elastyczność w stosunku do potrzeb klienta, ich zrozumienie i dostosowanie się. I wreszcie produkt, który trwale przyciąga klienta.
 • Badane przedsiębiorstwa były zgodne co do tego, że w przyszłości będą w dalszym ciągu starać się wprowadzać innowacje. Na ich rodzaj i wielkość będą jednak wpływać wymogi rynku i wielkość posiadanych środków finansowych.

 

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ

ШВИДКИЙ КОНТАКТ

 • Інститут Економіки

Університету Інформаційних Технологій і Менеджменту
Жешів, вул. Сухарськего 2, кабінет 248
35-225