Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Instytut Gospodarki

Analizy i ekspertyzy - 2004

Reorganizacja sieci publicznych placówek oświatowych - Przemyśl

Reorganizacja sieci publicznych placówek oświatowych- przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na terenie Przemyśla

Reorganizacja sieci publicznych placówek oświatowych - Rzeszów

Reorganizacja sieci publicznych placówek oświatowych - przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Rzeszowa

Zamówienia publiczne a funkcjonowanie firm budowlanych na Podkarpaciu

Zamówienia publiczne a funkcjonowanie firm budowlanych na Podkarpaciu

Strategia Lizbońska a polityka Unii Europejskiej

Strategia Lizbońska a polityka Unii Europejskiej. Szanse i zagrożeni z perspektywy Polski i województwa podkarpackiego

Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu

Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ

ШВИДКИЙ КОНТАКТ

  • Інститут Економіки

Університету Інформаційних Технологій і Менеджменту
Жешів, вул. Сухарськего 2, кабінет 248
35-225