Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Instytut Gospodarki

Analizy i ekspertyzy - 2011

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020

Niniejszy dokument stanowi założenia do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 i został opracowany przez zespół ekspertów z Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Autorami niniejszego opracowania są odpowiednio w kolejności alfabetycznej: dr Marta Czyżewska, dr Anna Lewandowska, dr Robert Pater, dr Tomasz Soliński. Konsultacje merytoryczne oraz nadzór nad przygotowaniem dokumentu, ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, sprawował Departament Strategii i Planowania Przestrzennego.

Strategie rozwoju Gminy Rymanów i Gminy Solec-Zdrój na lata 2012-2020

Strategie rozwoju Gminy Rymanów i Gminy Solec-Zdrój Instytut Gospodarki WSIiZ realizował w 2011 na zlecenie władz gmin Rymanów i Solec-Zdrój. Każda z tych strategii jest strategią średnioterminową, przygotowaną na lata 2012-2020.

ClusterCOOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej

„ClusterCOOP – Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej”. Przeprowadzenie badań dotyczących tworzenia polityki, programów i działań w zakresie klastrów w Polsce – i na ich podstawie przygotowanie raportu (na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszowa).

Bony na innowację

W ramach "Bonów na innowacje" były realizowane następujące badania/analizy:

  • badanie dot. chłonności rynku narzędzi informatycznych,
  • badanie dot. wykorzystania CMS w zarządzaniu stronami internetowymi,
  • badanie dot. potrzeb klientów firm - wdrożenie internetowych kanałów dystrybucji,
  • badania dot. modyfikacji i unowocześniania e-usług pod kątem trendów w najbliższych latach,
  • badanie dot. postrzegania innowacyjności produktów/usług w regionie i kraju,
  • przygotowanie strategii rozwoju firmy poprzez zastosowanie innowacji procesowych i produktowych, które zapewnia firmie poprawę pozycji konkurencyjnej w skali regionu oraz kraju.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ

ШВИДКИЙ КОНТАКТ

  • Інститут Економіки

Університету Інформаційних Технологій і Менеджменту
Жешів, вул. Сухарськего 2, кабінет 248
35-225