Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Instytut Gospodarki

You are here ПОРТФЕЛЬ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Referencje

Potwierdzeniem wysokiej jakości zrealizowanych badań i analiz oraz kompetencji ekspertów IG są referencje z instytucji administracji publicznej i przedsiębiorstw:

Politechnika Rzeszowska

„Badanie zapotrzebowania podmiotów branży lotniczej na rzecz Politechniki Rzeszowskiej”

Wyświetl

Miasto Rzeszów

„Strategia Rozwoju Sportu Miasta Rzeszowa do 2020 roku”

Wyświetl

Miasto Krosno

„Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

Wyświetl

Powiat Przeworski

„Analiza potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia"

Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

„Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia"

Wyświetl

Gmina Krasnobród

„Opracowanie strategii w zakresie kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych regionów Polski Wschodniej i mapy drogowej rozwoju turystyki w gminach, dla trzech gmin Polski Wschodniej”

Wyświetl

Gmina Kolbuszowa

„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2014-2020"

Wyświetl

Wektor Consulting s.c.

Doradztwo w zakresie opracowania/aktualizacji strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego Gminy Dzikowiec na lata 2014-2020 oraz Gminy Kamień na lata 2014-2020

Wyświetl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

„Opracowanie założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”

Wyświetl

Gmina Solec Zdrój

„Strategia Rozwoju Gminy Solec Zdrój na lata 2012-2020”

Wyświetl

Gmina Rymanów

„Strategia Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2012-2020”

Wyświetl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem

„Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych”

Wyświetl

Stowarzyszenie Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka "Uzdrowiska Perły Wschodniej"

„Strategia kompleksowa rozwoju Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka”

Wyświetl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Zadanie nr 4 "Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji"

Zadanie nr 7 Poddziałanie "Integracja systemu informacji i komunikacji oraz monitoringu i ewaluacji RSI Województwa Podkarpackiego"

Zadanie nr 9 "Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim"

Wyświetl

Gmina Iwonicz Zdrój

„Analiza diagnostyczna uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej, w szczególności ich potencjału produktowego i systemu komunikacji rynkowej oraz poziomu innowacyjności”

Wyświetl

Gmina Rymanów

„Analiza diagnostyczna uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej, w szczególności ich potencjału produktowego i systemu komunikacji rynkowej oraz poziomu innowacyjności”

Wyświetl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

„Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego”

Wyświetl

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

„Podkarpacki monitoring rynku pracy i edukacji”

Wyświetl

Ministerstwo Gospodarki

„Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

„Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego”

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

„Badanie firm utworzonych przez osoby bezrobotne przy wsparciu środków Funduszu Pracy”

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ

ШВИДКИЙ КОНТАКТ

  • Інститут Економіки

Університету Інформаційних Технологій і Менеджменту
Жешів, вул. Сухарськего 2, кабінет 248
35-225

You are here ПОРТФЕЛЬ РЕКОМЕНДАЦІЇ