Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Instytut Gospodarki

You are here ПУБЛІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОННІ ПУБЛІКАЦІЇ 2011 Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego

Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego

 

Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego obejmują badania prowadzone przez Instytut Gospodarki WSIiZ od 2010 r. Badania realizowane są w ramach zadania 4 „Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji” projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2005 – 2013 w województwie podkarpackim”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Prowadzone badania realizowane są w cyklu rocznym i obejmują analizę:

  • Innowacyjnych rozwiązań wdrażanych wśród Liderów innowacji
  • Innowacyjności wśród przedsiębiorstw, uczelni, B+R, Instytucji Otoczenia Biznesu i JST
  • Innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej

W monitoringu, jako uzupełnienie badań ilościowych CATI (wśród ośrodków B+R, Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni, przedsiębiorstw), przeprowadzane są także badania empiryczne obejmujące badania jakościowe IDI (wywiady z liderami innowacji, badanie opinii odbiorców projektów pilotażowych) oraz badania na podstawie danych zastanych co w pełniejszy sposób diagnozuje innowacyjność woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej.

 

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ

ШВИДКИЙ КОНТАКТ

  • Інститут Економіки

Університету Інформаційних Технологій і Менеджменту
Жешів, вул. Сухарськего 2, кабінет 248
35-225

You are here ПУБЛІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОННІ ПУБЛІКАЦІЇ 2011 Studia nad innowacyjnością woj. podkarpackiego