Polish (Poland)English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

Instytut Gospodarki

Publikacje książkowe - 2010

Analiza diagnostyczna uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej

Analiza diagnostyczna uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej

Publikacja powstała w wyniku realizacji ponadregionalnego projektu pt. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” (Analiza diagnostyczna uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Polski Wschodniej, w szczególności ich potencjału produktowego i systemu komunikacji rynkowej oraz poziomu innowacyjności) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4. Promocja i współpraca.

Детальніше...

Rynek Pracy w Polsce i Innych Krajach Unii Europejskiej - Poradnik dla bezrobotnych

Rynek Pracy w Polsce i Innych Krajach Unii Europejskiej - Poradnik dla bezrobotnych

Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu pt. ”Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy i Edukacji ” (Rynek Pracy w Polsce i Innych Krajach Unii Europejskiej - Poradnik dla bezrobotnych) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Детальніше...

Formy organizacyjno-prawne i procedury funkcjonowania klastrów

Formy organizacyjno-prawne i procedury funkcjonowania klastrów w kraju i za granicą

Publikacja powstała w wyniku realizacji ponadregionalnego projektu pt. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” (Formy organizacyjno-prawne i procedury funkcjonowania klastrów w kraju i za granicą) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4. Promocja i współpraca.

Детальніше...

Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk, klastering

Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk, klastering

Publikacja powstała w wyniku realizacji ponadregionalnego projektu pt. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” (Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk, klastering) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4. Promocja i współpraca.

Детальніше...

Badanie sektora edukacji

Badanie sektora edukacji

Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu pt. ”Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy i Edukacji ” (Badanie sektora edukacji) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Детальніше...

Nauka bliżej komercjalizacji

Nauka bliżej komercjalizacji

Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu pt. ”Nauka bliżej komercjalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Детальніше...

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ

ШВИДКИЙ КОНТАКТ

  • Інститут Економіки

Університету Інформаційних Технологій і Менеджменту
Жешів, вул. Сухарськего 2, кабінет 248
35-225